0

Vyhrajte koženou bundu!

Vyhrajte koženou bundu!

Divoký Býk má pro vás druhé kolo soutěže, která tu ještě nebyla! Stačí dát na našem soutěžním 
Facebook příspěvku odpovídající "lajk" bundě, která se vám líbí více, označit v příspěvku svého přítele, který by měl o soutěži vědět, a být fanouškem naší FB stránky @divokybyk. To je vše!  Vyhrává jeden náhodně vybraný soutěžící hlasující pro bundu, která dostala nejvíce hlasů. Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí a divoké zábavy!  

Soutěž probíhá od 22. 6. 2020 do 1. 7. 2020, výherce bude vyhlášen 2. 7. 2020.


Podmínky soutěže - #divokysouboj

Obsah

 1. Všeobecná ustanovení 
 2. Podmínky účasti 
 3. Přihlášení do soutěže a její průběh 
 4. Práva Organizátora 
 5. Závěrečná ustanovení 

 

1. Všeobecná ustanovení

 1. Organizátorem soutěže #divokysouboj je společnost Divoký býk spol. s r.o., IČ: 26818761, se sídlem Zborovská 2488/24, 70200, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika (dále jen „Organizátor“). 
 2. Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „FB“). 
 3. Soutěž se uskuteční pouze na území České republiky. 

 

2. Podmínky účasti

 1. Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, která k okamžiku účasti v soutěži dosáhla věku 18 let, je registrována na FB a má zde po celou dobu trvání soutěže aktivní účet (dále jen „Účastník“). 
 2. Účast v soutěži je bezplatná, dobrovolná a není vázána na nákup výrobků se sortimentu Organizátora Účastníkem. 
 3. V případě prokázání více soutěžních uživatelských profilů u jednoho Účastníka bude ze Soutěže Účastník diskvalifikován.

 

3. Přihlášení do soutěže a její průběh

 1. Soutěž probíhá v termínu od 22. 6. 2020 do 1. 7. 2020. 
 2. Účastník se zapojí do soutěže hlasováním pro bundu konkrétní FB reakcí, označením jednoho přítele přímo v soutěžním příspěvku a sledováním FB stránky„@divokybyk“.
 3. V soutěži je možné vyhrát koženou bundu dle výběru Organizátora.
 4. Jeden náhodně vybraný účastník splňující všechny podmínky soutěže vyhrává koženou bundu dle výběru na základě konkrétní FB reakce a bude vybrán následující den po skončení soutěže, tj. 2. 7. 2020.
 5. Výherce bude vyrozuměn o výhře prostřednictvím komentáře v Soutěžním příspěvku na FB.
 6. Každý výherce může získat maximálně jednu výhru, tj. jednu koženou bundu dle výběru Organizátora.
 7. Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s účastí v soutěži. 
 8. Výhru nebo její náhradu není možné vyplatit v hotovosti.

 

4. Práva Organizátora

 1. Organizátor je oprávněn bez udání důvodu, předchozího ohlášení a kdykoliv v průběhu soutěže 
  • tyto podmínky změnit či upravit, 
  • trvání soutěže zkrátit či prodloužit, 
  • tuto soutěž zrušit bez náhrady.
 2. Pokud dojde ke změně podmínek nebo ke zrušení soutěže dle bodu 4.1. těchto podmínek, je Organizátor povinen Účastníky bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat na svém FB profilu @divokybyk či webových stránkách www.divokybyk.cz. 
 3. Organizátor využije svého práva uvedeného v bodě 4.1.2. zejména v situaci, kdy z technických nebo právních důvodů není schopen zaručit řádný průběh soutěže. 

 

5. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně soutěže je možné se obrátit do zpráv Facebooku Divoký Býk.
 2. Na výhru v soutěži není právní nárok a její vymáhání soudní cestou je vyloučeno. 
 3. Organizátor neodpovídá za nevložení komentáře s oznámením výhry či nedoručení soukromé zprávy s doručovací adresou Účastníka z důvodů na straně FB nebo Účastníka. 
 4. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k Facebooku. 
 5. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. V případě rozporu s jakýmkoli jiným dokumentem či oznámením vydaným v souvislosti se soutěží mají přednost ustanovení těchto podmínek. 
 6. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 22. 6. 2020. 


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů