0

Soutěž o kožené doplňky v hodnotě 5000,-Kč

Soutěž o MEGA balíček SPIKES & SPARROW!

Vyhrajte kožené doplňky v hodnotě 5 000 Kč!

Vyhrajte MEGA balíček v hodnotě 5 000 Kč! V balíčku plném kožených doplňků od značky SPIKES & SPARROW najdete koženou brašnu, kabelku, batoh a peněženku.
Pro účast v soutěži stačí sledovat naši FB stránku a v soutěžním příspěvku správně odpovědět na 2 otázky: 


1. Z jaké země pochází značka SPIKES & SPARROW? 

2. Co znamená "sparrow" v překladu do češtiny? 


Soutěž probíhá od 18. 1. 2021 do 31. 1 2021, výherce bude vyhlášen do 3. 2. 2021.


Podmínky soutěže - #divokybalicek

Obsah

 1. Všeobecná ustanovení 
 2. Podmínky účasti 
 3. Přihlášení do soutěže a její průběh 
 4. Práva Organizátora 
 5. Závěrečná ustanovení 

 

1. Všeobecná ustanovení

 1. Organizátorem soutěže #divokybalicek je společnost Divoký býk spol. s r.o., IČ: 26818761, se sídlem Zborovská 2488/24, 70200, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika (dále jen „Organizátor“). 
 2. Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „FB“). 
 3. Soutěž se uskuteční pouze na území České republiky. 

 

2. Podmínky účasti

 1. Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, která k okamžiku účasti v soutěži dosáhla věku 18 let, je registrována na FB a má zde po celou dobu trvání soutěže aktivní účet (dále jen „Účastník“). 
 2. Účast v soutěži je bezplatná, dobrovolná a není vázána na nákup výrobků se sortimentu Organizátora Účastníkem. 
 3. V případě prokázání více soutěžních uživatelských profilů u jednoho Účastníka bude ze Soutěže Účastník diskvalifikován.

 

3. Přihlášení do soutěže a její průběh

 1. Soutěž probíhá v termínu od 18. 1. 2021 do 31. 1 2021.
 2. Účastník se zapojí do soutěže sledováním FB stránky„@divokybyk“ a správným zodpovězením dvou soutěžních otázek.
 3. V soutěži je možné vyhrát balíček s koženými doplňky od značky SPIKES & SPARROW v hodnotě 5 000 Kč.
 4. Jeden náhodně vybraný soutěžící splňující všechny podmínky soutěže vyhrává balíček a bude vybrán do 3. 2. 2021.
 5. Účastník bude vyrozuměn o výhře prostřednictvím komentáře pod svým soutěžním komentářem na FB, přičemž sdělí svoji adresu pro zaslání balíčku prostřednictvím zpráv na FB. 
 6. Každý účastník může získat maximálně jednu výhru, tj. balíček v hodnotě 5 000 Kč.
 7. Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s účastí v soutěži. 
 8. Výhru nebo její náhradu není možné vyplatit v hotovosti.

 

4. Práva Organizátora

 1. Organizátor je oprávněn bez udání důvodu, předchozího ohlášení a kdykoliv v průběhu soutěže 
  • tyto podmínky změnit či upravit, 
  • trvání soutěže zkrátit či prodloužit, 
  • tuto soutěž zrušit bez náhrady. 
 2. Pokud dojde ke změně podmínek nebo ke zrušení soutěže dle bodu 4.1. těchto podmínek, je Organizátor povinen Účastníky bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat na svém FB profilu @divokybyk či webových stránkách www.divokybyk.cz. 
 3. Organizátor využije svého práva uvedeného v bodě 4.1. zejména v situaci, kdy z technických nebo právních důvodů není schopen zaručit řádný průběh soutěže. 

 

5. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně soutěže je možné se obrátit do zpráv Instagramu či Facebooku Divoký Býk.
 2. Na výhru v soutěži není právní nárok a její vymáhání soudní cestou je vyloučeno. 
 3. Organizátor neodpovídá za nevložení komentáře s oznámením výhry či nedoručení soukromé zprávy s doručovací adresou Účastníka z důvodů na straně Instagramu, FB nebo Účastníka. 
 4. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k Instagramu či Facebooku. 
 5. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. V případě rozporu s jakýmkoli jiným dokumentem či oznámením vydaným v souvislosti se soutěží mají přednost ustanovení těchto podmínek. 
 6. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 18. 1. 2021. 
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů